Az alapozó fejlesztés 5 és 16 éves kor közötti gyermekek és fiatalok számára kidolgozott módszer, mely hatékonynak bizonyul mozgásügyetlenség, diszlexia-veszélyeztetettség, artikulációs- és fonológiai zavar, kialakulatlan kézdominancia, nyelvfejlődési késés, diszlexia, alaki diszgráfia, valamint hiperaktivitás-figyelemzavar esetén. A módszer egy komplex mozgásfejlesztésen alapuló, az idegrendszer érését elősegítő terápia. A foglalkozások során az elemi mozgásmintákon, valamint a mozgáskoordináció fejlesztését célzó gyakorlatokon keresztül, több agyi területet bevonva hatunk az idegrendszer fejlődésére.