Alapozó terápia

Azoknak a nagycsoportos óvodás és kisiskolás gyermekeknek ajánljuk, akiknél beszédprobléma, mozgásos ügyetlenség, figyelemzavar, olvasási vagy grafomotoros nehézség figyelhető meg. A foglalkozásokat 4 fős csoportokban tartjuk, ahol mozgásos feladatokba, gyakorlatokba ágyazva kap helyet az alábbi képességterületek fejlesztése:

– rugalmasság

– egyensúly

– testséma, térbeli tájékozódás

– ritmus

– finommotorika, dominancia

– szerialitás

– emlékezet

– időbeli tájékozódás.

A fejlesztéseket minden esetben anamnézisfelvétel, szülőkonzultáció és vizsgálat előzi meg.