gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája), logopédus, alapozó fejlesztő

Guld Beáta fotó Gyógypedagógus diplomámat 2010-ben szereztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon. Ezt követően a kar mesterképzésén vettem részt, ahol 2012-ben diplomáztam gyógypedagógiai terápia szakirányon. 2013-ban az Alapozó Terápiák Alapítvány 120 órás „Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi fejlesztésére” tanfolyamán fejlesztő képesítést szereztem. 2013-tól az ELTE-BGGYK logopédiai szakirányú továbbképzésén vettem részt, ahol 2015-ben diplomáztam.

Szakmai tapasztalatomat az Újbudai Montágh Imre Általános Iskolában és Óvodában szereztem, ahol felső tagozatos tanulásban akadályozott tanulók gyógypedagógiai ellátásában dolgoztam, majd az intézmény óvodai csoportjaiba járó autizmus spektrum zavarban érintett és értelmileg akadályozott gyermekeinek logopédiai fejlesztését végeztem, és végzem jelenleg is.

Alapozó fejlesztéseimre szeretettel várok nagycsoportos óvodásokat és kisiskolásokat (1-2. osztályosokat) mozgásügyetlenség, diszlexia-veszélyeztetettség, artikulációs zavar, kialakulatlan kézdominancia, nyelvfejlődési késés, diszlexia, alaki diszgráfia, valamint hiperaktivitás-figyelemzavar esetén. A fejlesztéseket heti két alkalommal 5 fős csoportokban tartom.

Alapozó fejlesztés

Az alapozó fejlesztés 5 és 16 éves kor közötti gyermekek és fiatalok számára kidolgozott módszer, mely hatékonynak bizonyul mozgásügyetlenség, diszlexia-veszélyeztetettség, artikulációs- és fonológiai zavar, kialakulatlan kézdominancia, nyelvfejlődési késés, diszlexia, alaki diszgráfia, valamint hiperaktivitás-figyelemzavar esetén. A módszer egy komplex mozgásfejlesztésen alapuló, az idegrendszer érését elősegítő terápia. A foglalkozások során az elemi mozgásmintákon, valamint a mozgáskoordináció fejlesztését célzó gyakorlatokon keresztül, több agyi területet bevonva hatunk az idegrendszer fejlődésére.