GMP

A beszédészlelés és a beszédmegértés diagnosztikája és terápiája.

Dr. Gósy Mária dolgozta ki azt a stenderdizált diagnosztikai és terápiás eljárást, amivel a 3-13 éves korosztály beszédészlelését és beszédmegértését vizsgáljuk és fejlesztjük. Ha az alábbi területeken nehézséget tapasztalunk egy gyermeknél, akkor annak hátterében gyakran beszédészlelési vagy beszédmegértési probléma állhat.

  • megkésett beszédfejlődés
  • magatartási problémák (figyelem, viselkedési zavar)
  • tanulási nehézség (olvasás, helyesírási nehézség, dyslexia)

Ezért fontosnak tartjuk a beszédészlelés- és megértés vizsgálatát, melyre lehetőséget ad ez a gyorsan és könnyen felvehető teszt. Terápiás munkánkban a teszt eredményeiből kiindulva fejlesztjük a gyermek beszédészlelését- és megértését, szókincsét, verbális memóriáját, nyelvi gondolkodását szóban és írásban.