ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A BUKFENC KUCKÓ FOGLALKOZÁSAIRÓL

 

Milyen rendszerességgel és milyen időtartamban zajlanak a foglalkozások?

A foglalkozások rendszerint heti egyszer 50 perces alkalmat jelentenek a gyermek számára. A gyermekkel való foglalkozást – 2-5 havonta – szülőkonzultáció egészíti ki. A szülőktől azt kérjük, hogy lehetőség szerint a foglalkozások megkezdése előtt 5 perccel érkezzenek meg gyermekükkel. Kérjük, hogy a foglalkozások ideje alatt a váróteremben ne tartózkodjanak! Késés esetén nincs mód az óra hosszabbítására.

A termekben zajló foglalkozásokra való tekintettel, kérjük, várakozás alatt ne zajongjanak, ne szaladgáljanak a gyermekek.

 

Bent lehet-e a Szülő a foglalkozásokon?

A szülő jelenléte a foglalkozásokon természetszerűleg függ a gyermek életkorától, a tünet vagy probléma jellegétől és a terápiás céltól. Minden esetben a szülővel közös megbeszélés során dönt a szakember arról, hogy a szülő részt vesz-e (vagy milyen időtartamban) a foglalkozásokon. Amennyiben a szülő bent van a foglalkozáson, az a gyermek leghatékonyabb fejlődése céljából történik. Ezért kérjük, hogy ezen a szülő egész figyelmével vegyen részt, azt más tevékenységgel (pl.: sms, email írás, telefonbeszélgetés) ne terelje el.

Mi az a szülőkonzultáció?

Két-négy havonta (igény esetén gyakrabban) a gyermekkel való foglalkozást szülőkonzultáció egészíti ki. A szülőkonzultáción a gyermekkel foglalkozó szakember (vagy szakemberek) és a jelen levő szülő vagy szülők osztják meg egymással a gyermekkel kapcsolatos tapasztalataikat, kérdéseiket, és közösen dolgoznak az esetlegesen felmerülő problémák megoldásán.

A szülőkkel való együttműködés e formája szerves része a gyermekkel és családjával végzett munkának, ezért elengedhetetlenül szükséges az eredményes közös munkához. Ezek hiányában nem tudjuk vállalni a gyermekkel való foglalkozást sem.

Milyen felszerelésre van szükség, hogyan öltöztessem a gyermekem a foglalkozásra?

A termekben csúszásgátló gumipadló és szőnyegek vannak, így a gyermekeknek célszerű zokniban vagy mezítláb (igény esetén tornacipőben), valamint laza, kényelmes öltözetben részt venni a foglalkozásokon. Nincs szükség semmilyen felszerelésre az órákon való részvételhez.

Mire figyeljünk a termek használata során?

Kérjük, hogy a terembe szakember nélkül – szülővel se – menjenek be a gyerekek! A termekbe, ahol a gyermekek zokniban vagy mezítláb játszanak, kérjük, utcai cipővel ne lépjenek be. A termekben és a váróban enni és inni nem szabad, erre a folyosón van lehetőség. A gyerekek tisztába tevésére a váróban elhelyezett pelenkázó áll rendelkezésre.

Mi történik, ha nem tudunk részt venni egy foglalkozáson (betegség vagy egyéb elfoglaltság miatt)?

Kérjük, hogy amennyiben egy foglalkozáson a gyermek valamilyen ok miatt nem tud részt venni, azt minél hamarabb mondja le a szülő sms-ben. A megbeszélt időpont előtt egy héten belül lemondott óra esetén a munkadíjat nem, de a terembérre való tekintettel 5.000 Ft-ot kérünk kifizetni. 24 órán belül lemondott, vagy le nem mondott egyéni órák 100%-át kérjük megtéríteni.

Amennyiben a csoportos foglalkozásokon három egymás utáni alkalommal gyermeke nem vesz részt és ezt a terapeuta felé a szülő előre nem jelzi, a gyermek helyét a várólistáról feltöltjük.  A bérlet árát ebben az esetben sem tudjuk visszaadni.

Titoktartás, adatkezelési és adattárolási hozzájárulás

A foglalkozásokon vagy szülőkkel folytatott megbeszélések során szerzett információkkal kapcsolatban a Bukfenc Kuckó dolgozói titoktartásra kötelezettek. A foglalkozások megkezdése előtt a szülő írásban hozzájárul a gyermek személyes adatainak a hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezeléséhez és meghatározott ideig történő tárolásához. Az adatkezelésről részletesen itt olvashatnak.

Köszönjük, hogy elolvasta és aláírta ismertetőnket a foglalkozások menetéről!

Budapest, 2023. szeptember