Gurgulázó

Ha egy kisgyermek 2-3 évesen nem, vagy kortársainál jóval gyengébben beszél, az megkésett vagy eltérő fejlődésmenet következménye lehet. Minden ilyen esetben érdemes szakember – logopédus, gyógypedagógus – segítségét kérni, aki egy vizsgálat során differenciál diagnosztikával igyekszik feltárni a gyermek fejlődési szintjét és az elmaradás okait.

Pszichomotoros csoportunkban különösen érvényesül a komplexitás fogalma és szemlélete.
A csoportos fejlesztés 60 perces, mely során a közös éneklésen, mondókázáson, játékon keresztül, valamint a Szenzoros Integrációs Terápia eszközeivel elsődlegesen a vesztibuláris és a taktilis rendszert fejlesztjük, melyek kihatnak minden idegrendszeri folyamatra. Ezenkívül a nagy-és finommozgás fejlesztése is figyelmet kap.
A különböző érzékelési-észlelési területek fejlesztésén túl célunk a hallási figyelem és beszédmegértés fejlesztése, a beszédkedv felkeltése, az utánzókészség kialakítása, és végül a beszéd indítása.

A foglalkozás utolsó 15 percében a gyermekek kreativitását, önkifejezését művészetterápiás eszközökkel segítjük, miközben egy másik teremben lehetőséget adunk a szülőknek a problémák, lehetőségek közös megbeszélésére.

A gyermek az anyával közösen vesz részt a terápián, így nagyon fontos terápiás hatás az anya és a gyermek jobb egymásra hangolódása, az anya-gyermek kapcsolat javulása.

Gurgulázó csoportot csütörtökön: 10.45-11.45-ig tartjuk.