Logopédia

D62540E2-D89C-4EB8-8DCB-8B7BE81B3745Az eltérő beszéd-és kommunikációs fejlődés mögött többféle ok állhat, mely lehet beszédészlelési-és megértési, mozgáskoordinációs nehézség (mely kiterjedhet a nagymozgás, a finommozgás, valamint a beszédmozgás területeire), beszédszervi rendellenesség, illetve figyelemzavar vagy más eltérő fejlődésmenetből származó beszédhiba.

Vizsgálatunk során ezért először megállapítjuk a gyermek erősségeit és gyengeségeit a különböző területeken, melyekből kiindulva kezdjük el a logopédiai fejlesztést egyéni vagy kiscsoportos formában.Terápiás munkánk során egyszerre fejlesztjük az értő és kifejező beszédet, a nagy-és finommozgást, valamint a különböző részképességeket, mivel minél több terület együttes fejlesztésével érhetjük el a leghatékonyabb fejlődést.
Fejlesztő kuckónkban szeretettel várunk 2 éves kortól minden megkésett beszédfejlődésű, pösze, dadogó, hadaró, diszfáziás, diszlexiás, diszgráfiás gyermeket és felnőttet, illetve mindenkit, aki szeretné beszédét és kifejezésmódját fejleszteni.