torzsa_timea2015 óta dolgozom pszichológusként, főbb szakmai tapasztalatomat gyermekvédelmi területen és pedagógiai szakszolgálatnál szereztem. 2021-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen klinikai szakpszichológusként végeztem.

Szemléletemben meghatározó a tünetek mögötti okok, összekapcsolódó élmények feltárása, és a gyermek saját belső erőforrásaira, képességeire való építkezés a fejlődési út során. Hiszem, hogy a terápiás kapcsolatban megélt figyelem, feltétel nélküli elfogadás és közös tapasztalás, segíti a változás kibontakozását. Kíváncsisággal fordulok minden probléma egyediségéhez, munkámban a dinamikus szenzoros integrációs terápiát szükség szerint egészítem ki művészetterápiás, relaxációs és viselkedésterápiás elemekkel. Gyermekeknél a mozgás, közös játék és nonverbalitás központi figyelmet kapnak a terápiás munkában. Fontosnak tartom a szülőkkel való közös együttgondolkodást, rendszerszemléleti keretekkel.